Hosgeldiniz Tarih - Saat
Şanlısoy Denizli Web Tasarim
DENİZLİ
Denizli hava durumu
En Düşük : 11°C
En Yüksek :18°C

  • Denizli Horozu belgesel oluyor
  • Denizli Horozu belgesel oluyor
Denizli Horozu belgesel oluyor

 Denizli Horozu belgesel oluyor

TRT tarafından hazırlanan belgesel ile Denizli horozunun tarihi aktarılacak
Uzun ötüşü ve ırkıyla ilimizin simgesi olan Denizli horozu, tarihiyle ve özellikleriyle belgesel oluyor. TRT tarafından hazırlanan belgesel ile Denizli horozunun tarihi aktarılacak. Laodikya ve horoz besleyen Denizlililerle yapılan çekimlerin yakan zamanda tamamlanması bekleniyor.
Denizli’nin en önemli simgesi olan Denizli Horozu, TRT tarafından hazırlanan belgesel ile tanıtılacak. Uzun ötüşü, rengi ve ırkıyla dikkat çeken Denizli horozunun tarihi ise Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek tarafından anlatıldı.
La­odik­ya’da geç­ti­ği­miz yıl­lar­da ya­pı­lan kazı ça­lış­ma­la­rın­da or­ta­ya çıkan horoz fi­gür­le­ri, De­niz­li ho­ro­zu­nun yıl­lar ön­ce­sin­den böl­ge­yi tem­sil et­ti­ği­ni or­ta­ya koydu. La­odik­ya bu­lu­nan ve geç­mi­şi mi­lat­tan ön­ce­ye da­ya­nan horoz fi­gür­le­ri De­niz­li ho­ro­zu­nun ta­ri­hi­nin es­ki­ye da­yan­dı­ğı­nı ve bölge için ho­ro­zun önem­li ol­du­ğu vur­gu­la­nı­yor.
TRT ta­ra­fın­dan ya­pı­lan çe­kim­ler­de De­niz­li’de De­niz­li Ho­ro­zu bes­le­yen De­niz­li­li­ler ile de rö­por­taj­lar ya­pıl­dı. De­niz­li ho­ro­zu­nun özel­lik­le­ri ve ötü­şüy­le ayrı bir ırk ol­du­ğu­nun vur­gu­lan­dı­ğı bel­ge­se­lin yakın za­man­da ha­zır­lan­ma­sı bek­le­ni­yor. TAHİR AYGÜN
Bu Haberi Facebook'ta paylaşın
Bu Haberi Twitterde'ta paylaşın
Şuan görüntülemekte olduğunuz haber 2012-09-02 18:44:54 tarihinde yayınlandı ve toplam 682 kez görüntülenmiştir.